Voorwaarden 2017-05-08T16:26:15+00:00

Algemene voorwaarden

I. Algemene gebruiksvoorwaarden van de website www.schroeder-tollisan.com

1. Overeenkomst

Met het plaatsen van producten in de online-shop geven we een onvoorwaardelijke aanbieding ter overeenkomst van dit artikel af. De overeenkomst komt tot stand, indien u door te klikken op de button „betalen en kopen“het aanbod van het in de winkelwagen geplaatste product aanneemt en direct na het verzenden van de bestelling ontvangt u nogmaals  een bevestiging per e-mail.

2. Privacy

Alle persoonlijke gegevens behandelen wij vertrouwelijk en volgens de geldende privacy-voorschriften. De complete privacy verklaringen vindt u via: https://www.schroeder-tollisan.com/privacy/?lang=nl
Wij behouden ons voor, kredietwaardigheid op te vragen (b.v. BKR).

II. Voorwaarden

1. Bestelling

Bij VET Schroeder+Tollisan kunt u per post, per e-mail, per telefoon of per fax bestellen.

2. Levering

a. Uw levering verlaat binnen 2 werkdagen na bestelling ons bedrijf. Indien dit niet zo is, wordt u hierover geïnformeerd. Voor eventuele naleveringen worden uiteraard geen extra kosten in rekening gebracht.

b. De actuele levering van de producten wordt door een door ons gecontracteerde transportonderneming.

c. De levering geschiedt op een door u gewenst adres. De factuur wordt altijd in het pakket bijgevoegd.

d. De succesvolle aflevering wordt door een handtekening gevalideerd.

3. Aansprakelijkheid voor gebreken

Heeft een product een gebrek, gelden de wettelijke bepalingen.

4. Betaling

a. De betalingscondities richten zich naar het ten tijde van de bestelling geldende betalingsvoorwaarden. Deze vindt u via:
https://www.schroeder-tollisan.com/betaling/?lang=nl

b. Alle prijzen en aanbiedingen gelden alleen voor pakketbestellingen bij VET Schroeder+Tollisan B.V. , Wiebachstraat 45, 6466 NG Kerkrade, Nederland, en voor online-bestellingen op www.schroeder-tollisan.com. De prijzen op www.schroeder-tollisan.com kunnen afwijken van de prijzen in gedrukte reclame-uitingen, en gelden alleen bij online-bestellingen via www.schroeder-tollisan.com.

5. Eigendom

De geleverde producten blijven tot volledige betaling eigendom van VET Schroeder+Tollisan B.V.

6. Herroepingsinstructie

Herroepingsrecht

U heeft het recht, binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te beëindigen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat u of een door u benoemde derde, die niet de aanvrager is, de laatste goederen in bezit genomen heeft. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u ons, VET Schroeder+Tollisan, Wiebachstraat 45, 6466 NG Kerkrade, Nederland, telefoon 0031 45 5446061, email: info@schroeder-tollisan.com middels een eenduidige verklaring (b.v. per brief, e-mail of telefonisch), over uw besluit deze overeenkomst te herroepen, te informeren. Om van de herroepingstermijn gebruik te maken volstaat het, als u de mededeling over de uitvoering van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verstuurt of ons deze telefonisch mededeelt.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, exclusief de verzendkosten, onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen terug te betalen, geteld vanaf de dag dat het bericht over de herroeping van de overeenkomst bij ons ontvangen is. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel als u bij de oorspronkelijke betaling gebruikt heeft, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling kosten berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen weer terugontvangen hebben of van u een bewijs ontvangen dat u de goederen retour heeft gezonden, afhankelijk welk het vroegste tijdstip is.
U dient de goederen onverwijld en in ieder geval op zijn laatst binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons vanwege de herroeping van deze overeenkomst berichtte, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen, indien u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen toestuurt.

U hoeft voor een eventuele waardevermindering van de goederen alleen op te komen indien deze waardevermindering op grond van een bewijs van niet noodzakelijke omgang van de goederen op u te verhalen is.

6. Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat zover de partijen niets anders afgesproken hebben, o.a. niet bij de volgende overeenkomsten:

• Overeenkomst ter levering van goederen, die snel bederven kunnen of waarvan diens vervaldatum snel overschreden zou worden.

• Overeenkomst ter levering van verzegelde goederen, die op grond van bescherming van de gezondheid of hygiëne niet geschikt zijn om te retourneren, indien de verzegeling na de levering verwijderd werd.

• Overeenkomst ter levering van goederen die niet als zodanig bereid zijn en voor diens individuele keuze of bestemming door de gebruiker maatgevend zijn of die zonder twijfel aan de persoonlijke behoefte van de gebruiker aan gepast zijn.

Hieronder vallen ook geneesmiddelen. Daar wij niet controleren kunnen, of na de levering een deskundige omgang met de medicijnen gewaarborgd werd, komen deze niet meer in de handel en worden veiligheidshalve afgevoerd. Daarom is bij medicijnen het herroepingsrecht uitgesloten.

7. Retournering

Retouren zenden aan: VET Schroeder + Tollisan, Wiebachstraat 45, 6466 NG Kerkrade, Nederland. In het geval van een herroeping of een reclamatie kunt u de goederen retourneren aan VET Schroeder + Tollisan B.V.

Wendt u in dit geval aan ons serviceteam op telefoonnummer 0031-45-5446061. Zodra de retourzending bij ons aangekomen is, ontvangt u naar wens een tegoedbon of een vervangende levering.

8. Overige

a. Status van de algemene voorwaarden is Mei 2017.

b. Geldig zijn steeds de actuele versie van deze algemene voorwaarden en het Nederlandse recht met uitzondering van dwingende bepalingen van de staat, waarin u zich gewoonlijk bevindt.

c. Zou een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, wordt hierdoor de geldigheid van de overige voorwaarden niet beïnvloed. In plaats van de ongeldige voorwaarden gelden de wettelijke voorschriften.

d. Juridische aanwijzingen:

De Europese commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting ter beschikking, die u hier kunt vinden:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij zijn echter niet bereid of gerechtelijk daartoe verplicht, aan een alternatieve geschillencommissie voor een geschillenbeslechting in Nederland deel te nemen. Aan een geschillenbeslechting voor een Nederlandse geschillencommissie zullen wij daarom niet deelnemen.

e. Uw handelspartner: VET Schroeder + Tollisan B.V., Wiebachstraat 45, 6466 NG Kerkrade, Nederland. Kamer van Koophandel nummer 50875760