Zwroty

Klienci, jako konsumenci, mają prawo do zwrotu towaru w ciągu czternastu dni.  Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Istnieją następujące zasady dotyczące odstąpienia od umowy. W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt z naszym działem zamówień.

Prawo odstąpienia od umowy – kodeks cywilny

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny. Okres ten wynosi czternaście dni od otrzymania jej przez konsumenta lub osobę przez niego wskazaną.

Aby skorzystać z tego prawa muszą państwo nas o swojej decyzji poinformować (telefonicznie: 0031-45-544 60 61, mailowo: info@schroeder-tollisan.com, lub za pośrednictwem innego medium np. poczty). Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, że wyślą Państwo informację o swojej decyzji dotyczącą prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy wszystkie płatności jakie otrzymaliśmy od Państwa, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybraliście Państwo inny rodzaj dostawy niż standardowy (najtańszy) oferowany przez nas w terminie czternastu dni od dnia, w którym zgłoszenie odstąpienia zostało przez nas przyjęte. W przypadku zwrotu dokonujemy tej samej metody płatności, która został użyta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym razie nie zostanie naliczona prowizja od zwrotu. Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania zwróconych towarów z powrotem lub do momentu w którym nie wykażą Państwo, że towar został do nas przesłany, w zależności co nastąpi wcześniej.

Muszą Państwo zwrócić towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformują nas Państwo o odstąpieniu od umowy

Vet. Schroeder+Tollisan BV
Wiebachstraat 45
6466 NG Kerkrade
Niederlande 

Zwroty lub przekazanie. Termin jest dochowany, jeżeli wyślą Państwo towar przed upływem okresu czternastu dni. Po Państwo stronie jest poniesienie bezpośrednich kosztów zwrotu. Dostana Państwo obciążeni za zmniejszenie wartości towarów, w przypadku gdy utrata ich wartości wynikła z charakteru, właściwości i funkcjonowania transportu towarów.

Koniec odstąpienia od umowy

Wyłączenie prawa

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do dostaw towarów: które nie są prefabrykowane i służą do indywidualnej produkcji na potrzeby konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta, dostawy towarów, które mogą się szybko zepsuć lub które mają krótką datę ważności, których ze względu na zdrowie lub higienę nie można zwrócić, gdy ich opakowanie zostało naruszone lub gdy zostały po dostawie, ze względu na ich właściwości z innymi towarami.