Tijdens het wedstrijdseizoen is het nuttig de vliegduiven eenmalig een Appercox tablet tegen coccidiose te geven. In de mest van de duiven is een coccidiosebesmetting niet altijd aan te tonen, maar is wel latent aanwezig.

Coccidiose werkt nadelig op de vorm van de duiven. In de afgelopen dagen hebben veel duivenkwekers halverwege het wedstrijdseizoen een Appercox tablet toegediend – en in alle gevallen werd er daarna een super uitslag gehaald. De duiven vergrootten hun prestaties en de uitslagen werden beter. Ook dit jaar hebben veel kwekers ons al bevestigd, dat ze een super vlucht hadden na de toediening van de Appercox tablet.

 Daarom een bijzondere tip in het midden van het wedstrijdseizoen:
Geef uw duiven een dag na thuiskomst een Appercox tablet.