Vermin Stop Spray

9,00 

Conținut: 750 ml

  • Insecticid de contact
  • Spray pentru gânganii

Descriere

Otrăvire stomacală și de contact împotriva

  • insectelor zburătoare, precum muște, țânțari, viespii și molii
  • Insectelor cățărătoare, precum acariane (de exemplu acariane roșii de păsări, acariane râioase), căpușe, păduchi, pureci, păduchi de cap și de pene, gândaci de bucătărie, păianjeni, gândaci, păduchi de pădure, pești argintii și furnici.

Efectul intervine imediat după contactul cu muștele sau gângăniile; durata efectului durează până la 6 săptămâni.

Domenii de utilizare:
Pentru suprafețele din porumbar, colivii, cotețe, cuștile animalelor și alte spații din domeniul agricol.

Dosaj

Spray-ul împotriva gânganiilor este pregătit de utilizare. A se agita doza înainte de utilizare. A se pulferiza suprafețele preferate de gânganii și muște, locurile ascunse și suprafețele de rulare de la o distanță de cca. 30cm, până când suprafața pare ușor umezită. În cazul unei utilizări adecvate nu trebuie să mutați animalele din porumbar, grajd sau coteț. A nu se trata însă animalele cu acest produs sau a nu se pulferiza. După utilizare este nevoie de o aerisire suficientă. Cuibarele și jgheaburile cu hrană trebuie acoperite. Conductele de lapte și vasele utilizate la muls, precum și suprafețele sensibile, de exemplu mobilă lustruită și materiale plastice, nu trebuie pulferizate. Suprafețele mari, respectiv grajdurile pot fi tratate cu substanța de utilizare a concentratului de insecticid care îndepărtează gânganiile.

Ingrediente

Substanțele active ale aerosolului:
5,0g/ l (8mg/ g) permetrin (ISO)
0,5g/ l (0,8mg/ g) cipermetrin

Notă

Sfaturi legate de pericole și siguranță:
Atenție! A se utiliza doar pentru combaterea dăunătorilor conform instrucțiunilor de utilizare. Abuzul dăunează sănătății. Nu răspundem pentru o utilizare neadecvată. H222 Aerosoli extrem de inflamabili. H229 Recipientul se află sub presiune: Poate crăpa la căldură. H315 Cauzează iritații ale pielii. H319 Cauzează iritații grave ale ochilor. H335 Poate irita căile respiratorii. H336 Poate cauza somnolență și amețeală. H410  Foarte otrăvitor pentru organismele acvatice având un efect pe termen lung. P101 Necesită sfatul medical, a se avea la îndemână ambalajul sau etichetarea. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 A se citi eticheta înainte de utilizare. P210 A nu se lăsa în apropiere de suprafețe încinse, fierbinți,scântei, flăcări deschise, precum și alte tipuri de surse de aprindere.  Fumatul interzis. P211 A nu se pulveriza spre flăcări deschise sau alte surse de aprindere. P251 A nu se înțepa sau arde, nici chiar după utilizare. P260 A nu se inhala aerosolii. P262 A nu se pulferiza în ochi, pe piele sau pe îmbrăcăminte. P271 A se utiliza doar afară sau în spații foarte bine aerisite. P302 + P352

LA CONTACTUL CU PIELEA: A se clăti temeinic cu multă apă și săpun. P405 A se menține închis. P410 + P412 A se proteja de razele soarelui. A nu se expune temperaturilor mai mari de 50°C. P501 A se manevra conținutul/recipientul conform prevederilor locale privind înlăturarea și depozitarea deșeurilor. A nu se lăsa în apropiere de alimente, băuturi sau hrană pentru animale. A nu se utiliza pe suprafețe mari ale locuinței sau zonei de ședere. Conține permetrin și cipermetrin. Poate cauza reacții alergice.

Depozitarea și înlăturarea:
Doza se transportă și se depozitează în picioare. Ambalajul nu poate fi refolosit. Ambalajele se vor depozita după golire în zona de recoltare a deșeurilor. Reciclarea materialelor aferente ambalajelor este reglementată conform Landbell AG.

Măsuri de prim ajutor:
Indicii generale:

A se consulta un medic dacă disconfortul persistă. A se însoți persoana afectată la aer. A nu se lăsa persoana afectată nesupravegheată. După inhalare: A se aerisi. A se consulta medicul dacă apar iritații ale căilor respiratorii.
După contactul cu pielea:
După contactul cu pielea, a se clăti imediat cu apă și săpun.
După contactul cu ochii:
În cazul leziunilor deschise a se clăti cel puțin timp de 15 minute și a se consulta medicul. Dacă există posibilitatea a se prezenta fișa de date.

baua-Nr.-înregistrare 17858

Informații suplimentare

Greutate 0.7 kg
Go to Top